YÖNETİM İLKELERİMİZ

Yönetim İlkelerimiz
Rekabetin hızlandığı bu dönemde  kurumsal yönetim uygulamalarının kalitesi gün geçtikçe önem kazanmaktadır. Kuruluşlarımızın belirlediğimiz hedeflere ve amaçlara  ulaşmak ve firmalarımızın başarılarını sürekli kılabilmek için, kurumsal değerlerimizi ve buna dayanan yönetim uygulamalarımızı yazılı bir doküman haline getirdik.

 

Dürüstlük    

Çalışma ve faaliyetlerimizde, müşteriler, çalışanlar ve diğer kurum ve kuruluşlar ile olan ilişkilerimizde dürüstlük ilkesine bağlı kalınarak hareket edilir. 


Güvenilirlik    

Sürdürdüğümüz işlerin temelinde güvenin yattığının bilinciyle müşterilere, iş ortaklarımıza ve çalışanlara açık, anlaşılır ve doğru bilgiler verir, zamanında, eksiksiz ve verilen sözler doğrultusunda hizmet sunulur.


Tarafsızlık    

Müşterilere, tedarikçilere, çalışanlara ve hissedarlara cinsiyet, davranış, görüş ve etnik köken nedeniyle önyargılı yaklaşılmaz, hiçbir koşul ve şartta kesinlikle ayrımcılık yapılmaz.


Uygunluk    

Tüm yasalara, düzenlemelere ve standartlara uyulur.

 


Gizlilik    

Başta müşterilerin kişisel bilgileri olmak üzere hissedarlar, çalışanlar, tedarikçiler ve iş ortaklarımız ile ilgili bilgi ve işlem detayları, yasaların izin verdiği merciler dışında hiçbir kişi ve kuruluşla paylaşılmaz.

 


Şeffaflık    

Ticari sır niteliğindeki ve henüz kamuya açıklanmamış bilgiler hariç olmak üzere, finansal ve finansal olmayan bilgiler, zamanında, doğru, eksiksiz, anlaşılabilir, yorumlanabilir ve kolay erişilebilir bir şekilde kamuya duyurulur.


Sosyal Sorumluluk    

Firmalarımızın tüm çalışma, uygulama ve yatırımlarında kurumsal imajı, faydası ve karlılığı ile birlikte toplumsal fayda, sektörünün geliştirilmesi ve sektöre olan güvenin sürdürülmesi hususları gözetilir, çevre, tüketici ve kamu sağlığına ilişkin düzenlemelere uyulur.


 

MARKALARIMIZ